سفارش تبلیغ
صبا ویژن

جوان‏

v      امروز، [شما جوانان‏] عناصر مؤثرید؛ ولى فردا ستونهاى انقلاب هستید. توجه کنید انقلاب را با ریشه‏ها و مبانى فکرى و منطقیش، بدرستى بشناسید.

v      محبوبترین انسانهاى جامعه در نزد پروردگار، جوانهاى پارسا و پرهیزگار و مؤمن هستند.

v      جوان، آن هم داراى علم و معرفت، آن هم در صراط تحصیل دانش براى اداره‏ى کشور در آینده داراى ارزش است.

v      جوان و نوجوان، چشمه‏ى جوشان نیرو و استعداد است.

v      مهمترین مظهر قدردانى از جوانى همین است که ... خود را در زمینه‏هاى تزکیه و اخلاق پیش ببرید؛ این ان‏شاءاللَّه ذخیره‏ى همه‏ى زندگى شما خواهد شد.

v    مهمترین مظهر قدردانى از جوانى همین است که از این صفا و نورانیت و از این ناآلودگى و پیراستگىِ طبیعىِ انسان جوان استفاده کنید و خود را در زمینه‏هاى تزکیه و اخلاق پیش ببرید؛ این ان‏شاءاللَّه ذخیره‏ى همه‏ى زندگى شما خواهد شد.مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی

By Ashoora.ir & Blog Skin