سفارش تبلیغ
صبا ویژن

امام خمینی

v      مهمترین کارى که امام بزرگوار ما در سطح دنیاى اسلام انجام داد، این بود که ابعاد سیاسى و اجتماعى اسلام را احیاء کرد.

v      محور همه‏ى اصول و قواعد کار امام بزرگوار ما در دو چیز خلاصه مى‏شد: اسلام و مردم.

v      امام راحل ما، این تجدید کننده‏ى حیات اسلام در میان ملت ما و امت اسلامى، از این دو خصوصیت - صبر و ایمان - برخوردار بود.

v      نقطه‏ى اساسى کار امام خمینى این بود که در اراده‏ى الهى و تکلیف شرعى محو مى‏شد.

v      فاصله‏ى میان امام خمینى و امثال این‏جانب، فاصله‏یى ژرف وناپیمودنى‏است.

v      دوستان و دشمنان انقلاب بدانند راه ما، همان راه امام خمینى خواهد بود.

v      حضرت امام خمینى مظهر تقوا، توجه، معرفت، اخلاص و عمل‏براى‏خدابود.

v      او ودیعه‏ى خدا در دست ما، حجت خدا بر ما و نشانه‏ى عظمت الهى بود.

v      تمامى ابعاد جامعه‏ى ایران به یاد و نام امام خمینى وابسته است.

v      انقلاب اسلامى معجزه‏یى بزرگ بود که به وسیله‏ى امام فقیدمان اتفاق افتاد.

v      امام خمینى، یک حقیقت همیشه زنده است.

v      امام خمینى زنده است تا امید زنده است و تا حرکت و نشاط هست و تا جهاد و مبارزه هست.

v      امام خمینى زنده است تا اسلام ناب محمدى زنده است و او زنده است تا پرچم عظمت اسلام و وحدت مسلمین و نفرت از ظالمین برافراشته است.

v      امام خمینى به اسلام عزت بخشید و پرچم قرآن را در جهان به اهتزاز درآورد.

v      این انقلاب بى ‏نام خمینى در هیچ جاى جهان شناخته شده نیست.مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی

By Ashoora.ir & Blog Skin